عنوان اصلی: مسجد شاه قزوین

عنوان‌های فرعی : مسجد سلطانی، مسجد النبی، حیاط، ایوان، ایوانچه، تزئینات، کاشی کاری، صفویان، قاجاریان

عنوان سند: Photograph of Iwan inside the courtyard of Masjid-i Shah (al-Nabi Mosque), Qazvin (Iran)

پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)

نوع اثر: عكس

دوره تاریخی: دوره قاجار