عنوان اصلی: مسجد جامع قزوین

عنوان‌های فرعی : شهر قزوین، مناره، بام، مأذنه، سلجوقیان

عنوان سند: Qazvin (Iran) :Rear View of Friday Mosque (Masjid-i Jami’-i Qazvin)

پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)

نوع اثر: عكس

دوره تاریخی: دوره قاجار