در قزوينم

  • اطلاعات
  • رسانه
  • گردشگری

عکس های قدیمی

کاخ چهل ستون قزوین

عنوان اصلی:       کاخ چهل ستون قزوین عن...

مسجد شاه قزوین

عنوان اصلی:       مسجد شاه قزوین عنوان‌...

سردر عالی قاپو قزوین

عنوان اصلی:       سردر عالی قاپو قزوین ...

مسجد جامع قزوین

عنوان اصلی:       مسجد جامع قزوین عنوان...

بقعه شاهزاده حسین

عنوان اصلی:       بقعه شاهزاده حسین عنو...

دروازه رشت شهر قزوین - دوره

عنوان اصلی:       دروازه رشت شهر قزوین ...

مسجد شاه قزوین

عنوان اصلی: مسجد شاه قزوین عنوان‌های فر...

مسجد جامع قزوین - دوره قاجار

عنوان اصلی: مسجد جامع قزوین عنوان‌های ف...

کاروانسرای شاه قزوین

عنوان اصلی: کاروانسرای شاه قزوین عنوان‌...

fa_IRPersian