باقلوا پیچ قزوین یا باقلوا گل رز یکی از شیرینی های سنتی استان قزوین می باشد، مردم استان قزوین به دلیل روحیه مهمان نوازی سعی داشتند همیشه بهترین نوع شیرینی را برای پذیرایی آماده کنند و به خاطر عطر و طعم باقلوا این شیرینی را از بقیه جدا کرده اند. باقلوا پرچمی و گل رز یا همان باقلوا پیچ از بهترین و معروف ترین انواع باقلوا ها در استان قزوین می باشد. اما باقلوا ها به خاطر داشتن پسته و بادام و هل و زعفران متمایز از دیگر شیرینی می باشد. باقلوا به گونه های مختلفی در سراسر دنیا مخصوصا ترکیه و عربستان و کشورهای آسیایی پخته می شود. خلاقیت سرشار زنان قزوینی در تهیه باقلوا گل رز و ترکیب کردن رنگ های زیبایی مغزیجات در کنار هم این شیرینی خوشمزه را کشف کرده است.