In Qazvinam

  • Information
  • Media
  • Tourism

Category: Political

سید حسین لشگری
5 بهمن 1400

شهید حسین لشگری در سال 1331 در ضیاء آباد قزوین متولد شد. پس از پایان دبیرستان، در آزمون دانشکده خلبانی شرکت...

عباس بابایی
5 بهمن 1400

شهید عباس بابایی در سال 1329 در قزوین متولد شد. در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس از...

محمد علی رجایی
5 بهمن 1400

شهید محمد علی رجایی در سال 1312 شمسی در قزوین متولد شد. در نوجوانی به تهران مهاجرت کرد و از آغاز نهضت اسلامی...

شهید ثالث
5 بهمن 1400

ملاّ محمد تقی برغانی از مشاهیر مجتهدین قزوین و ایران، در سال 1183 قمری در خانواده ای روحانی در برغان متولد...

en_USEnglish