In Qazvinam

  • Information
  • Media
  • Tourism

Category: Celebrities

سید حسین لشگری
5 بهمن 1400

شهید حسین لشگری در سال 1331 در ضیاء آباد قزوین متولد شد. پس از پایان دبیرستان، در آزمون دانشکده خلبانی شرکت...

عباس بابایی
5 بهمن 1400

شهید عباس بابایی در سال 1329 در قزوین متولد شد. در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس از...

محمد علی رجایی
5 بهمن 1400

شهید محمد علی رجایی در سال 1312 شمسی در قزوین متولد شد. در نوجوانی به تهران مهاجرت کرد و از آغاز نهضت اسلامی...

علامه رفیعی قزوینی
5 بهمن 1400

علامه رفیعی قزوینی، از بزرگ ترین فلاسفه، دانشمندان و مجتهدین صد ساله ی اخیر، در سال 1268 خورشیدی در قزوین به...

علامه دهخدا
5 بهمن 1400

علامه علی اکبر دهخدا از بزرگ ترین چهره های علم، ادب، فرهنگ و آزادی ایران در سال 1259 به دنیا آمد. وی در جوانی...

علامه محمد قزوینی
5 بهمن 1400

علامه محمد قزوینی از دانشمندان کم نظیر و از محققین طراز اول ایران و جهان در سال 1256 به دنیا آمد و نام وی در...

سید موسی زرآبادی
5 بهمن 1400

عالم ربّانی و متألّه قرآنی سید موسی زرآبادی، از متوسلان واصل و از عابدان و زاهدان پرهیزگار قزوین در سال 1255...

en_USEnglish