در قزوينم

  • اطلاعات
  • رسانه
  • گردشگری

خوراکی ها

qazvinam
22 مرداد 1400
قیمه نثار
22 مرداد 1400

قیمه نثار بر عکس خورشت قیمه یک غذایی پلویی می باشد که شباهت زیادی به مرصع پلو و آجیل پلو دارد اما از نظر...

qazvinam
19 مرداد 1400
دیماج
19 مرداد 1400

دُیْماج یا دوْیمَج هم گفته می‌شود، نوعی عصرانهٔ سنتی قزوین مخصوص فصول گرم است. این خوراکی از مخلوط...

fa_IRPersian