عنوان اصلی: روستای سیاده

عنوان‌های فرعی : شهر تاکستان، روستای سیادهن، آرامگاه پیر

عنوان سند: Village de Siadèh

پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)

نوع: نقاشی

دوره تاریخی: دوره قاجار