عنوان اصلی:       بقعه شاهزاده حسین

عنوان‌های فرعی : امامزاده حسین، زیارتگاه، آرامگاه، گنبد، ایوان، راه، گورستان، ایلخانیان

عنوان سند:         Qazvin (Iran): Imamzada Hussayn Mosque (Shahzade Hossein Tomb Complex)

پدید آورنده:        آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)

نوع اثر:       عكس

دوره تاریخی:      دوره قاجار