عنوان اصلی:       کاخ چهل ستون قزوین

عنوان‌های فرعی : عمارت کلاه فرنگی، کوشک، ایوان، ستون، رواق، باغ، جوی، حوض، صفویان

پدید آورنده:        علی خان والی

نوع:       عكس

دوره تاریخی:      دوره قاجار