In Qazvinam

  • Information
  • Media
  • Tourism

Category: Political

سید حسین لشگری
بهمن 5, 1400

شهید حسین لشگری در سال 1331 در ضیاء آباد قزوین متولد شد. پس از پایان دبیرستان، در آزمون دانشکده خلبانی شرکت...

عباس بابایی
بهمن 5, 1400

شهید عباس بابایی در سال 1329 در قزوین متولد شد. در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس از...

محمد علی رجایی
بهمن 5, 1400

شهید محمد علی رجایی در سال 1312 شمسی در قزوین متولد شد. در نوجوانی به تهران مهاجرت کرد و از آغاز نهضت اسلامی...

شهید ثالث
بهمن 5, 1400

ملاّ محمد تقی برغانی از مشاهیر مجتهدین قزوین و ایران، در سال 1183 قمری در خانواده ای روحانی در برغان متولد...

en_USEnglish