In Qazvinam

  • Information
  • Media
  • Tourism

Category: Literary

علامه دهخدا
بهمن 5, 1400

علامه علی اکبر دهخدا از بزرگ ترین چهره های علم، ادب، فرهنگ و آزادی ایران در سال 1259 به دنیا آمد. وی در جوانی...

علامه محمد قزوینی
بهمن 5, 1400

علامه محمد قزوینی از دانشمندان کم نظیر و از محققین طراز اول ایران و جهان در سال 1256 به دنیا آمد و نام وی در...

qazvinam
بهمن 5, 1400
حمدالله مستوفی
بهمن 5, 1400

حمداله مستوفی مورخ، جغرافی دان، شاعر و نویسنده مشهور عهد ایلخانان مغول در سال 680 قمری در قزوین به دنیا آمد....

qazvinam
شهریور 24, 1396
عبید زاکانی
شهریور 24, 1396

عبید زاکانی شاعر، طنز پرداز، نویسنده و منتقد بزرگ قرن هشتم هجری است که شهرتی جهانی دارد. طنز پردازی در...

en_USEnglish