In Qazvinam

  • Information
  • Media
  • Tourism

Category: Celebrities

سید حسین لشگری
بهمن 5, 1400

شهید حسین لشگری در سال 1331 در ضیاء آباد قزوین متولد شد. پس از پایان دبیرستان، در آزمون دانشکده خلبانی شرکت...

عباس بابایی
بهمن 5, 1400

شهید عباس بابایی در سال 1329 در قزوین متولد شد. در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس از...

محمد علی رجایی
بهمن 5, 1400

شهید محمد علی رجایی در سال 1312 شمسی در قزوین متولد شد. در نوجوانی به تهران مهاجرت کرد و از آغاز نهضت اسلامی...

علامه رفیعی قزوینی
بهمن 5, 1400

علامه رفیعی قزوینی، از بزرگ ترین فلاسفه، دانشمندان و مجتهدین صد ساله ی اخیر، در سال 1268 خورشیدی در قزوین به...

علامه دهخدا
بهمن 5, 1400

علامه علی اکبر دهخدا از بزرگ ترین چهره های علم، ادب، فرهنگ و آزادی ایران در سال 1259 به دنیا آمد. وی در جوانی...

علامه محمد قزوینی
بهمن 5, 1400

علامه محمد قزوینی از دانشمندان کم نظیر و از محققین طراز اول ایران و جهان در سال 1256 به دنیا آمد و نام وی در...

سید موسی زرآبادی
بهمن 5, 1400

عالم ربّانی و متألّه قرآنی سید موسی زرآبادی، از متوسلان واصل و از عابدان و زاهدان پرهیزگار قزوین در سال 1255...

en_USEnglish