در قزوينم

  • اطلاعات
  • رسانه
  • گردشگری

غذاها

حلیم
بهمن 5, 1400

شاید برخی قزوین را به باقلوا و قیمه نثارش بشناسند ولی کسانی که طعم حلیم قزوین را چشیده اند، هیچگاه نمی...

شیرین پلو
بهمن 5, 1400

این غذای محلی از جمله غذاهای پر طرفدار قزوین است که از برنج، خلال پرتقال، شربت قوام آمده، خلال بادام، خلال...

qazvinam
مرداد 22, 1400
قیمه نثار
مرداد 22, 1400

قیمه نثار بر عکس خورشت قیمه یک غذایی پلویی می باشد که شباهت زیادی به مرصع پلو و آجیل پلو دارد اما از نظر...

fa_IRPersian