در قزوينم

  • اطلاعات
  • رسانه
  • گردشگری

شیرینی ها

نان چرخی
5 بهمن 1400

شاید اسم نان چرخی کمی جالب به نظر برسد. مردم استان قزوین به این دلیل این شیرینی لذیذ را نان چرخی می‌نامند...

نان چایی
5 بهمن 1400

نان چای یکی دیگر از شیرینی های معروف قزوین است. همان‌طور که از نامش پیداست این یکی منحصراً برای خوردن با...

fa_IRPersian