نان چای یکی دیگر از شیرینی های معروف قزوین است. همان‌طور که از نامش پیداست این یکی منحصراً برای خوردن با چای پخته می‌شود اما مگر می‌شود در قزوین با این همه تنوع شیرینی، چای را فقط با همین یکی خورد و باقی را امتحان نکرد؟ شاید اگر تعداد استکان‌ّهای چایی که قرار است در روز بخوریم را چند برابر کنیم و فرصت خوردن همه شیرینی‌های قزوین را به خودمان بدهیم خیلی منطقی‌تر باشد. حالا اگر محض احتیاط خواستید نان‌چایی را از بین باقی شیرینی‌های کنار چای پیدا کنید سراغ آن یکی بروید که شبیه هلال ماه است و در نیم دایره بیرونی‌اش کمی دندانه دندانه دارد.