نان قندی را همه می‌شناسیم. اما باز هم باید بگویم نان قندی قزوین کمی با نان‌قندی‌های دیگر فرق دارد. هم در فرمش که معمولا لایه‌های نازک بلند و باریکی هستند و هم در طعمش که معلوم نیست چطور اینقدر با نمونه‌های دیگرش تفاوت می‌کند. نان قندی هم در قزوین از پایه‌های ثابت کنار چای است.