محمد حسین سیفی مشهور به عماد الکتاب، در سال 1245 خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. وی برجسته ترین خوشنویس چیره دست نستعلیق در قرن حاضر و مهم ترین پیرو و نشر دهنده شیوه میرزا رضا کلهر است. او علاوه بر نستعلیق، خطوط ثلث، نسخ، تعلیق، رقاع، شکسته و ریحان را به خوبی کتابت می کرد. وی علاوه بر خوشنوسی، در نقاشی، شعر، موسیقی و عکاسی تبحّر داشت.
عماد الکتاب در سال 1315 درگذشت و در صحن حیاط امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد.