علامه محمد قزوینی از دانشمندان کم نظیر و از محققین طراز اول ایران و جهان در سال 1256 به دنیا آمد و نام وی در ایران مترادف با نقد مدرن و تصحیح متون است. او را به خاطر دریای بی کران اطلاعات، تحقیقات موشکافانه و روشن و اسلوب بسیار دقیق علمی، پیشوای اهل تحقیق و بنیانگذار تحقیقات نوین در ایران لقب داده اند. وی در سال 1328 خورشیدی درگذشت و در بقعه حضرت عبدالعظیم مدفون شد.