علامه رفیعی قزوینی، از بزرگ ترین فلاسفه، دانشمندان و مجتهدین صد ساله ی اخیر، در سال 1268 خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. وی حکیمی فرزانه، دانشمندی بزرگ، عارفی موشکاف، اعجوبه روزگار و نابغه حکمت، فقه، عرفان و ریاضیات بود. از همین روی در قرن اخیر، عالمی همچون ایشان که جامع در علوم باشد کمتر دیده شده است. وی در طول حیات پربار خود، شاگردان زیادی را تربیت کرد که امام خمینی (ره)، سید جمال الدین آشتیانی و علامه حسن زاده آملی از مشهورترین آنها به شمار می روند. علامه رفیعی در سال 1353 درگذشت و در صحن مرقد حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.