شهید عباس بابایی در سال 1329 در قزوین متولد شد. در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس از گذراندن دوره آموزشی مقدماتی، برای تکمیل دوره به آمریکا رفت. پس از بازگشت به ایران، به پایگاه هوایی اصفهان منتقل و با اوج گیری مبارزات علیه رژیم ستم شاهی، به عنوان یکی از پرسنل انقلابی نیروی هوایی وارد عرصه مبارزات سیاسی شد. در سال 1360 فرماندهی پایگاه هشتم هوایی به عهده او گذاشته شد و در سال 1362 با ارتقا به درجه سرهنگی، به سمت معاون عملیات نیروی هوایی، منسوب و به تهران منتقل گردید. این شهید بزرگوار از سال 1364 تا هنگام شهادت، بیش از 60 مأموریت مهم جنگی را با موفقیت کامل به انجام رساند. و لیاقت ها و رشادت های فراوانی در دفاع از میهن اسلامی و دفع تجاوز دشمن بعثی از خود بروز داد. در سال 1366 به درجه سرتیپی مفتخر گردید. این سردار دلاور اسلام در سال 1366 در هنگام بازگشت از یک مأموریت برون مرزی، هدف گلوله ضد هوایی دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.