حتما شیرینی نخودی را بارها و بارها در هر شهری از ایران که زندگی می‌کنید امتحان کرده‌اید. شیرینی نخودچی یا نان نخودی اصالت قزوینی دارد و واقعا هم چشیدن نان نخودی قزوینی در خود قزوین مزه دیگری دارد.