ملاّ محمد تقی برغانی از مشاهیر مجتهدین قزوین و ایران، در سال 1183 قمری در خانواده ای روحانی در برغان متولد شد. تحصیلات خود را تا درجه اجتهاد در شهرهای قزوین، قم، اصفهان، کربلا و نجف به پایان رساند. وی در طول زندگی خود با فرقه های انحرافی مبارزه کرد و سرانجام در سال 1263 قمری در هنگام عبادت در مسجد خود، به دست عوامل فرقه ضاله بابیه به شهادت رسید و در میان مردم و علما به شهید ثالث مشهور شد. مزار او در سلامگاه امامزاده حسین (ع) مورد توجه مردم قزوین است.