حمداله مستوفی مورخ، جغرافی دان، شاعر و نویسنده مشهور عهد ایلخانان مغول در سال 680 قمری در قزوین به دنیا آمد. از این دانشمند بزرگ، دو کتاب در زمینه تاریخ به نام های تاریخ گزیده و ظفرنامه و یک کتاب درباره ی جغرافیا به نام نزهت القلوب باقی مانده است. وی در سال 750 قمری درگذشت و در محله پنبه ریسه به خاک سپرده شد.