در قزوينم

  • اطلاعات
  • رسانه
  • گردشگری

تلفن های ضروری قزوین

سازمان تلفن  آدرس

صندوق بازنشستگی کشوری استان قزوین

33346488

33347556

میدان شهید بابایی، خیابان دستغیب، نبش کوچه شکوفه، پلاک 11 

تاکسیرانی استان قزوین

33848535

کورش، تقاطع کورش و مولوی، روبروی پارکینگ انصاری

اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

33223632-4

سه راه خیام، نرسیده به چهارراه طالقانی، خیابان دارایی

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

ساختمان پونک

33659460

33659455

نوروزیان، مجتمع ادارات پونک

اداره کل منابع طبیعی استان قزوین

3342624
3343045

نواب شمالی، مجتمع ادارات

 

 

 

fa_IRPersian