ابوالحسن اقبال آذر، خواننده توانا و صاحب سبک موسیقی اصیل ایرانی در سال 1252 خورشیدی در روستای الوند قزوین به دنیا آمد. تحصیلات موسیقی خود را نزد میرزا حسن ثقفی و ملا عبدالکریم جناب تکمیل کرد. سپس به تبریز و تهران رفت و در این شهرها به اجرای کنسرت پرداخت. وی صدایی بسیار گرم، دلنشین و قوی داشت، به طوری که از خواندن او چلچراغ ها و شیشه ها به لرزه در می آمد. وی را به خاطر داشتن صدای استثنایی و تسلط بر ردیف موسیقی اصیل ایرانی، جهان پهلوان آواز لقب داده اند. اقبال آذر در سال 1349 در سن 97 سالگی در تبریز درگذشت و در همین شهر به خاک سپرده شد.